• Otvorenie Leta číslo 6.

    Pozívame Vás na každoročné otvorenie leta v HG 20.6.2020, program bude nasledovný
    – 10:00 čistenie a skrášlovanie okolia gymu !!
    – 14:00 Hero Wod (tréning za padnutého vojaka)
    – 16:00 posedenie, hudba, tanec , Guláš (alko, nealko, šmakotinky, veci na grill si priniesť)
    všetky aktivity sú dobrovolné, tešíme sa na každého v hoci, ktorom, čase.

Zaregistrovať sa
login
login